Jak zaoszczędzić na emeryturę w Niemczech

Każdy jest w stanie finansowo zabezpieczyć swoją przyszłość finansową - potrzebna jest tylko dobra strategia finansowa. Poprzez analizę obecnej sytuacji pomożemy Państwu stworzyć plan oszczędnościowy, dopasowany indywidualnie do Państwa potrzeb.

Wielu z nas musi się sporo natrudzić, aby każdego miesiąca wyjść na swoje.
Co zatem z zabezpieczenie przyszłości? - To pozostaje zdecydowanie na dalszym planie.
Tak wcale nie musi być, pokazujemy Państwu z jakich źródeł i środków finansowania należy korzystać, aby zbudować sobie rezerwę finansową.

Niemcy wpadają w ubóstwo spowodowane narastającą liczbą osób starszych. Jednemu na trzech pracowników grozi emerytura poniżej minimum egzystencjalnego - obecnie 688 Euro miesięcznie. Winne temu są w pierwszej linii reformy emerytalne. Przy obecnym stanie sytuacji poziom emerytur będzie dalej spadał aż do roku 2030 z 49,6 % do 43% pensji netto.

Przeciętnie zarabiające osoby, które nie posiadają prywatnego zabezpieczenia na przyszłość powinny obawiać się tego, że na starość mogą zaliczać się do grupy osób wymagającej pomocy socjalnej.
Ważne jest zatem, aby uświadomić sobie, że już z niewielką składką, można osiągnąć duży efekt. Centrala konsumencka w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w Hamburgu wydała poradnik dotyczący zabezpieczenia na starość. W ten sposób uzyskują dla siebie to co najlepsze.

Check-lista dotycząca zabezpieczenia na starość

1. Jakie źródła dochodów mają Państwo zasadniczo do dyspozycji.

- emerytura wynikająca z ustawy
- emerytura w wieku 67 lat
- emerytura w wieku 63 lat


2. Jak wysokie są Państwa wymagania co do zabezpieczenia na starość?

Proszę porównać, przewidywane wydatki oraz przychody, które będą Państwo mieli w starszym wieku – w ten sposób poznają Państwo swoją lukę emerytalną.

3. Oszczędzanie podczas sprawdzania ubezpieczenia.

Proszę uporządkować swoje finanse – w ten sposób Państwa pieniądze nie będą więcej „ginąć”. Przejrzyjcie Państwo umowy ubezpieczeniowe. Polisy takie jak zasiłek pogrzebowy, ubezpieczenia: od pęknięcia szkła, okularów, bagażu są przeważnie drogie i zbyteczne. Centrale konsumenckie polecają opieranie się na ubezpieczeniach według  systemu GAU (najcięższa hipotetyczna awaria). Na samym początku powinni Państwo zabezpieczyć się przed wszystkimi niebezpieczeństwami, które zagrażają państwa egzystencji: prywatna odpowiedzialność cywilna, inwalidztwo, przypadek śmierci. Jeżeli zostają Państwu pieniądze, mogą Państwo zabezpieczyć się przed dalszym ryzykiem zagrażającym egzystencji na przykład ubezpieczenie wyposażenia domu, co może jednak spustoszyć Państwa portfele.

4. Sprytne wykorzystywanie środków finansowania dla rodziny

- Zasiłek rodzinny (Kindergeld) częściowo zaoszczędzić i odłożyć na korzystny fundusz z indeksem (ETFs)
- inkasować kwoty wolne od podatku oraz dodatki wspierające budowę mieszkania lub Riester-Rente.
- odliczyć od podatku: opiekunki do dziecka, żłobek,
- wnioskować o wsparcie finansowe na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem (wszyscy od sierpnia 2012)
- wnioskować o zasiłek wychowawczy


5. Zyskiwać przy zabezpieczeniu na starość dzięki wsparciu od Państwa

- z Rister Rente: w tym modelu zyskują przede wszystkim osoby zarabiające mało z wieloma dziećmi
- Podstawowy dodatek 154 Euro na rok
- dodatek na dziecko 184 Euro rocznie na każde dziecko urodzone przed 2008 rokiem
- dodatek do zasiłku rodzinnego na każde dziecko urodzone po 2008 roku

Chciałbyś dowiedzieć się jak wysoka będzie Twoja emerytura Państwowa i co zrobić aby ją zwiększyć małym kosztem? Umów się na niezobowiązujący termin z naszym doradcą!

www.pro-expert.eu 

Ubezpieczenie zdrowotne Krankenversicherung

UWAGA oferta specjalna tylko do 09.2014!!!

Dla wszystkich osób, które są ubezpieczone w państwowej kasie chorych w Niemczech lub osób, które chcą zostać członkiem państwowej kasy, oferujemy prywatne ubezpieczenie wypadkowe (nawet dla całej rodziny) lub prywatny fundusz emerytalny GRATIS! Zaskoczony? Dowiedz sie wiecej!

Martyna Orlowska
Graeffstr. 5
50823 Köln

Schönbornstr.1
54295 Trier

Spaldingstr. 130-136
20097 Hamburg

Tel.: 0651 69936254
Mobile: 01713405874
Fax: 0651 69976256
E-Mail: m.orlowska@office-pro.eu
Website: www.trier.ubezpiecze.com

Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe

Oferty ubezpieczeń na Gewerbe (ubezpieczenie zdrowotne)

Prowadzisz działalność gospodarcza w Niemczech i szukasz korzystnego ubezpieczenia zdrowotnego?
Wyślij nam swoja dokładną datę urodzenia a bezpłatnie prześlemy Ci ofertę!
Ubezpieczenie zdrowotne:
•Bez konieczności badania lekarskiego i stomatologicznego
•Bez obowiązku nadpłaty zaległych składek ustawowych
•Gwarantowana stabilność składki
•Bez konieczności zawierania umowy na wypadek opieki
•Bez konieczności doliczenia ustawowego 10% dodatku do taryfy glownej
•Dodatkowe świadczenia wypadkowe
•Ubezpieczenie ważne na terenie całej Europy

Wyślij datę urodzenia na adres mail: m.orlowska@office-pro.eu

Dofinansowanie do emerytury

Zainwestuj pienądze od państwa w Twoje prywatne ubezpieczenie emerytalne Riester Rente! Emerytury Riester Rente są dofinansowywane przez państwo niemieckie w formie emerytury uzupełniającej oraz wypełniają lukę w wieku emerytalnym. Każdy dorosły - pracujący czy bezrobotny, może i powinien założyć polisę i oszczędzać w systemie Riester Rente. Korzysci wynikające z ubezpieczenia Riester Rente:
•Budowa prywatnych funduszy z dożywotnią gwarancją miesięcznej emerytury
•Riester Rente zabezpieczona jest przed: upadłoscią prywatną, firmową oraz zasiłkiem Hartz IV
•możliwość odziedziczenia renty przez dzieci lub małżonka w razie śmierci partnera
•elastyczny początek poboru emerytury, z możliwą roczną windykacją
•zapewnia korzyści podatkowe, obniża twój przychód do podatku o 2.100,00 €
•Rozpoczęcie Prywatnej emerytury możliwe już po ukończeniu 60-go roku życia !
•pojedyncze lub zbiorowe zarządzanie funduszami z gwarancją
Top produkty Riester-Rente – dopłaty państwowe do 87% są możliwe
Riester-Rente jest to dobrowolne, prywatne ubezpieczenie emerytalne (Private Rentenversicherung, Riester-Rente) dotowane przez państwo. Do osób, które mogą skorzystać z dotacji należą przede wszystkim osoby obowiązkowo ubezpieczone społecznie (zatrudnieni, z prawem do zasiłku dla bezrobotnych itp.). W określonych przypadkach również osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby nie osiągające dochodów mogą skorzystać z dotacji, w szczególności kiedy małżonek takiej osoby wykupił Riester-Rente.

Tego rodzaju Emerytury z dodatkiem Państwowym Riester-Rente są bardzo przydatne do dofinansowania na przyszłość swojej Emerytury.  Wysokość państwowej emerytury po 40 latach pracy wynosi już tylko ok. 40 % netto i to dopiero od 67-roku życia dla wielu z nas!


O innych zaletach lub wadach, możemy zdecydować wspólnie, porównując produkty pomiędzy polisami z oszczędnością bankowych, tradycyjnych systemów emerytalnych, zarządzanych  funduszami gwarantowanymi obliczając Twoją składkę i wysokość dofinansowania ze strony Państwa.

Ubezpieczenie firmy w Niemczech

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w skrócie "OC" lub w języku niemieckim (Haftpflichtversicherung) - jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Na mocy umowy ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych szkód osobom trzecim. Haftpflichtversicherung jest ubezpieczeniem dobrowolnym, co powoduje, że wielu przedsiębiorców rezygnuje z jego otwarcia, na rzecz iluzorycznych oszczędności.

Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku dużej szkody oraz braku ubezpieczenia konieczność wypłaty odszkodowania, może doprowadzić do bankructwa firmy.

Załóżmy, że istnieje firma wykonująca usługi remontowo - budowlane. Branża budowlana to grupa szczególnego ryzyka, ponieważ na każdym kroku możemy wyrządzić szkodę inwestorowi. W firmie budowlanej mamy często do czynienia z pracami rozbiurkowymi, z przedmiotami ciężkimi, które przykładowo upadając na podłogę, mogą potłuc drogą granitową posadzkę. W takim przypadku, jako osoby odpowiedzialne za szkodę jesteśmy zobowiązani szkodę usunąć, naprawić bądź zadośćuczynić pewną kwotą finansową. Zdarza się tak, że naprawienie szkody, może być bardzo kosztowne i poważnie uszczupli firmowy budżet. W powyższej sytuacji takich strat, pozwala uniknąć Haftpflichtversicherung.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnośc cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem i użytkowaniem mienia.

Podsumowując, co jakiś czas w życiu zarówno prywatnym jak i firmowym, zdarzają się sytuację, których nie potrafimy przewidzieć.  Haftpflichtversicherung, gwarantuje spokojny rozwój firmy gdyż w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim to zakład ubezpieczeniowy pokryje koszty ich naprawy. Dodatkową korzyścią jest to, że skłądkę ubezpieczeniową można odpisać od podatku.

W celu uzyskania większej ilości informacji, skontaktuj się: witkowski.ubezpieczenia@gmail.com

Oferta ubezpieczenia zdrowotnego na Gewerbe

Szybka i bezpłatna oferta ubezpieczenia zdrowotnego! Wystarczy podać rok urodzenia, aby otrzymać przykładową ofertę! m.orlowska@office-pro.eu

Emerytura w Niemczech

Państwo Niemieckie opracowało koncept trzech filarów emerytalnych. Ze względu na niski przyrost naturalny, co wiąże się ze starzeniem się społeczeństwa niemieckiego, coraz ważniejsze jest zadbanie o własną przyszłość emerytalną.
Koncept trzech filarów:

państwowa emerytura w Niemczech, która zależna jest od przepracowanych lat pracy, w których zostały odprowadzone składki socjalne jak i wysokości naszych dochodów brutto. Niestety emerytura wynosi około 30% naszych dotychczasowych zarobków, co nie pozwala na utrzymanie dotychczasowego standardu życia, zmuszając nas do rezygnowania z niektórych przyjemności.
Państwo niemieckie oferuje dofinansowania do emerytury (tzw. Zulagen), dla osób zatrudnionych oraz ich rodzin. Więcej: RIESTER RENTE
renta zakładowa to fundusz emerytalny, który oferuje nam nasz pracodawca. Dodatkowe składki na emeryturę są odciągane od naszej wypłaty (kwoty brutto) i inwestowane w fundusz emerytalny. Dzięki temu zarówno my, jako pracobiorca oraz nasz pracodawca zaoszczędzamy na składkach socjalnych jak i podatku. Renta zakładowa (betriebliche Altersvorsorge) to jedna z legalnych form oszczędności podatkowych (Einkommensteuer) oraz opłat socjalnych (Sozialabgaben).
ostatni filar to prywatne ubezpieczenie emerytalne, które wypracowywuje dużo wyższy kapitał emerytalny, gdyż wpłacone składki są inwestowane w akcje. Szczególnie opłacalny dla młodych osób, które już z najniższą składką miesięczną, mogą profitować z wysokiej emerytury prywatnej, mając całkowity udział w zyskach. Plusem jest skrócony okres płacenia składek, który wynosi 30 lat (w zależności od oferty), a nie jak w przypadku renty państwowej do końca okresu pracy.